Хотели

София

HYATT REGENCY SOFIA

01 / 09 / 2020

Известен факт е, че читателя обръща внимание на съдържанието, което чете, а не на оформлението му. Свойството на Lorem Ipsum е, че до голяма степен има факта нормално.

Главен проектант:           арх. Д. Дечев

арх. Н. Симеонов

арх. А. Тачев, арх. Ю. Тачева, арх. И. Станев,

арх. Т. Тодев, А. Чакърова, арх. М. Радев, арх. инж. А. Андреев, 

02 / 03 / 2009

Известен факт е, че читателя обръща внимание на съдържанието, което чете, а не на оформлението му. Свойството на Lorem Ipsum е, че до голяма степен има факта нормално.

София

"Les Fleurs"

Главен проектант:           арх. Г. Савов

Свети Влас

РИУ - ПАЛАС

15 / 07 / 2018

Известен факт е, че читателя обръща внимание на съдържанието, което чете, а не на оформлението му. Свойството на Lorem Ipsum е, че до голяма степен има факта нормално.

Главен проектант:           арх. Д. Дечев

арх. Н. Симеонов

арх. Р. Вълков, арх. инж. А. Андреев,

  арх. В. Караджова, арх. И. Станев,

А. Чакърова, арх. Ю. Тачева

Пловдив

"Виа Диагоналис" - конкурсен проект

18 / 02 / 2020

Известен факт е, че читателя обръща внимание на съдържанието, което чете, а не на оформлението му. Свойството на Lorem Ipsum е, че до голяма степен има факта нормално.

арх. М. Кимрянова, арх. инж. А. Андреев,

Главен проектант:           арх. Г. Савов

арх. Д. Дечев

София

РИУ 

Хелиос Парадайс

12 / 01 / 2017

Известен факт е, че читателя обръща внимание на съдържанието, което чете, а не на оформлението му. Свойството на Lorem Ipsum е, че до голяма степен има факта нормално.

Главен проектант:           арх. Д. Дечев

арх. Н. Симеонов

арх. М. Василева, арх. А. Трендафилов,

А. Чакърова, арх. И. Станев,

арх. М. Секулова-Дечева, арх. А. Пенев, арх. Н. Тачев

Бургас

х. "България"

10 / 01 / 2019

Известен факт е, че читателя обръща внимание на съдържанието, което чете, а не на оформлението му. Свойството на Lorem Ipsum е, че до голяма степен има факта нормално.

Главен проектант:          арх. Д. Дечев

арх. Н. Симеонов

арх. А. Столинчев, арх. инж. А. Андреев,

арх. Б. Найденов, арх. В. Караджова,

А. Чакърова, арх. С. Симеонов, арх. Г. Германова

Кранево

Алгара

16 / 01 / 2019

Известен факт е, че читателя обръща внимание на съдържанието, което чете, а не на оформлението му. Свойството на Lorem Ipsum е, че до голяма степен има факта нормално.

Главен проектант:           арх. Н. Симеонов

арх. Д. Дечев

арх. А. Трендафилов, арх. инж. А. Андреев, 

А. Чакърова, арх. К. Галчева, арх. М. Василева

Известен факт е, че читателя обръща внимание на съдържанието, което чете, а не на оформлението му. Свойството на Lorem Ipsum е, че до голяма степен има факта нормално.

с. Полене

Ваканционно селище

"Полене" - конкурсен проект 1 място

03 / 01 / 2019

Главен проектант:           арх. Д. Дечев

Известен факт е, че читателя обръща внимание на съдържанието, което чете, а не на оформлението му. Свойството на Lorem Ipsum е, че до голяма степен има факта нормално.

София

Интериор

Хотел София

01 / 01 / 2019

Главен проектант:           арх. Д. Дечев

арх. инж. А. Андреев, 

Известен факт е, че читателя обръща внимание на съдържанието, което чете, а не на оформлението му. Свойството на Lorem Ipsum е, че до голяма степен има факта нормално.

София

B&B

03 / 08 / 2020

Главен проектант:           арх. Д. Дечев

арх. М. Радев, арх. инж. А. Андреев,