Индустриални сгради

15 / 02 / 2017

Известен факт е, че читателя обръща внимание на съдържанието, което чете, а не на оформлението му. Свойството на Lorem Ipsum е, че до голяма степен има факта нормално.

Пловдив

Интрама

Главен проектант:                  арх. Г. Савов

арх. Р. Брадистилова, арх Ю. Тачева

Известен факт е, че читателя обръща внимание на съдържанието, което чете, а не на оформлението му. Свойството на Lorem Ipsum е, че до голяма степен има факта нормално.

София

Складова база

V-TAC

Главен проектант:            арх. Н. Симеонов

арх. А. Тачев, арх. инж. А. Андреев, 

19 / 09 / 2017

София

Складова сграда

с магазини

12 / 03 / 2019

Известен факт е, че читателя обръща внимание на съдържанието, което чете, а не на оформлението му. Свойството на Lorem Ipsum е, че до голяма степен има факта нормално.

Главен проектант:              арх. Г. Савов

арх. М. Кимрянова, арх инж А. Андреев,

арх. Д. Дечев