Индустриални сгради

15 / 02 / 2017

Известен факт е, че читателя обръща внимание на съдържанието, което чете, а не на оформлението му. Свойството на Lorem Ipsum е, че до голяма степен има факта нормално.

Пловдив

Интрама

Главен проектант:                  арх. Г. Савов

арх. Р. Брадистилова, арх Ю. Тачева

Известен факт е, че читателя обръща внимание на съдържанието, което чете, а не на оформлението му. Свойството на Lorem Ipsum е, че до голяма степен има факта нормално.

София

Складова база

V-TAC

Главен проектант:            арх. Н. Симеонов

арх. А. Тачев, арх. инж. А. Андреев, 

19 / 09 / 2017

София

Складова сграда

с магазини

12 / 03 / 2019

Известен факт е, че читателя обръща внимание на съдържанието, което чете, а не на оформлението му. Свойството на Lorem Ipsum е, че до голяма степен има факта нормално.

Главен проектант:              арх. Г. Савов

арх. М. Кимрянова, арх инж А. Андреев,

арх. Д. Дечев

Известен факт е, че читателя обръща внимание на съдържанието, което чете, а не на оформлението му. Свойството на Lorem Ipsum е, че до голяма степен има факта нормално.

София

Завод за възстановяване на синтетични органични полимери "Елин Пелин"

Главен проектант:               арх. Г. Савов

арх. М. Кимрянова, арх. Р. Брадистилова

11 / 06 / 2019

09 / 01 / 2015

Известен факт е, че читателя обръща внимание на съдържанието, което чете, а не на оформлението му. Свойството на Lorem Ipsum е, че до голяма степен има факта нормално.

Пловдив

"biofresh"

Главен проектант:                арх. Г. Савов

арх. Р. Минчев

Габрово

Хладилен склад

05 / 01 / 2009

Известен факт е, че читателя обръща внимание на съдържанието, което чете, а не на оформлението му. Свойството на Lorem Ipsum е, че до голяма степен има факта нормално.

Главен проектант:                арх. Д. Дечев

София

Автосервиз NISSAN

10 / 07 / 2009

Известен факт е, че читателя обръща внимание на съдържанието, което чете, а не на оформлението му. Свойството на Lorem Ipsum е, че до голяма степен има факта нормално.

Главен проектант:               арх. Д. Дечев

арх.

 
arrow&v