top of page

Хотели

София

HYATT REGENCY SOFIA

01 / 09 / 2020

Известен факт е, че читателя обръща внимание на съдържанието, което чете, а не на оформлението му. Свойството на Lorem Ipsum е, че до голяма степен има факта нормално.

Главен проектант:           арх. Д. Дечев

арх. Н. Симеонов

арх. А. Тачев, арх. Ю. Тачева, арх. И. Станев,

арх. Т. Тодев, А. Чакърова, арх. М. Радев, арх. инж. А. Андреев, 

02 / 03 / 2009

Известен факт е, че читателя обръща внимание на съдържанието, което чете, а не на оформлението му. Свойството на Lorem Ipsum е, че до голяма степен има факта нормално.

София

"Les Fleurs"

Главен проектант:           арх. Г. Савов