top of page

Обществени сгради

Пловдив

Стадион

"Христо Ботев"

6 / 08 / 2014

Известен факт е, че читателя обръща внимание на съдържанието, което чете, а не на оформлението му. Свойството на Lorem Ipsum е, че до голяма степен има факта нормално.

Главен проектант:           арх. Г. Савов

арх. Е. Сотирова, арх. Р. Минчев,

арх. А. Столинчев, арх. П. Узунова

София

Стадион на Народната армия

16 / 07 / 2019

Известен факт е, че читателя обръща внимание на съдържанието, което чете, а не на оформлението му. Свойството на Lorem Ipsum е, че до голяма степен има факта нормално.

Главен проектант:                  арх. Г. Савов

арх. Е. Иванов, арх. С. Симеонов,

арх. инж. А. Андреев