Обществени сгради

Пловдив

Стадион

"Христо Ботев"

6 / 08 / 2014

Известен факт е, че читателя обръща внимание на съдържанието, което чете, а не на оформлението му. Свойството на Lorem Ipsum е, че до голяма степен има факта нормално.

Главен проектант:           арх. Г. Савов

арх. Е. Сотирова, арх. Р. Минчев,

арх. А. Столинчев, арх. П. Узунова

София

Стадион на Народната армия

16 / 07 / 2019

Известен факт е, че читателя обръща внимание на съдържанието, което чете, а не на оформлението му. Свойството на Lorem Ipsum е, че до голяма степен има факта нормално.

Главен проектант:                  арх. Г. Савов

арх. Е. Иванов, арх. С. Симеонов,

арх. инж. А. Андреев

София

Commerce

Bank

19 / 08 / 2014

Известен факт е, че читателя обръща внимание на съдържанието, което чете, а не на оформлението му. Свойството на Lorem Ipsum е, че до голяма степен има факта нормално.

Главен проектант:          арх. Н. Симеонов

арх. А. Тачев, арх. А. Ибрямова

София

Офис сграда

кв. Хладилника

26 / 01 / 2020

Известен факт е, че читателя обръща внимание на съдържанието, което чете, а не на оформлението му. Свойството на Lorem Ipsum е, че до голяма степен има факта нормално.

Главен проектант:             арх. Г. Савов

арх. А. Тачев, арх. Д. Иванова, арх. С. Симеонов,

арх. инж. А. Андреев, арх. Е. Иванов

София

Интериор на офис

ул. Оборище

22 / 04 / 2018

Известен факт е, че читателя обръща внимание на съдържанието, което чете, а не на оформлението му. Свойството на Lorem Ipsum е, че до голяма степен има факта нормално.

Главен проектант:               арх. Д. Дечев

арх. Н. Симеонов

арх. инж. А. Андреев, арх. М. Василева

София

Интер Експо

Център

6 / 08 / 2019

Известен факт е, че читателя обръща внимание на съдържанието, което чете, а не на оформлението му. Свойството на Lorem Ipsum е, че до голяма степен има факта нормално.

Главен проектант:           арх. Н. Симеонов

арх. А. Трендафилов

Пловдив

Касов център

БНБ

1 / 01 / 2018

Известен факт е, че читателя обръща внимание на съдържанието, което чете, а не на оформлението му. Свойството на Lorem Ipsum е, че до голяма степен има факта нормално.

Главен проектант:           арх. Г. Савов

арх. арх арх арх арх арх арх арх

Правец

Тематичен 

ресторант

15 / 07 / 2018

Известен факт е, че читателя обръща внимание на съдържанието, което чете, а не на оформлението му. Свойството на Lorem Ipsum е, че до голяма степен има факта нормално.

Главен проектант:            арх. Д. Дечев

арх. Б. Найденов, арх. инж. А. Андреев

София

KPMG Bulgaria

1 / 01 / 2009

Известен факт е, че читателя обръща внимание на съдържанието, което чете, а не на оформлението му. Свойството на Lorem Ipsum е, че до голяма степен има факта нормално.

Главен проектант:           арх. Г. Савов

арх. Д. Соколова

София

Френски лицей

15 / 07 / 2014

Известен факт е, че читателя обръща внимание на съдържанието, което чете, а не на оформлението му. Свойството на Lorem Ipsum е, че до голяма степен има факта нормално.

Главен проектант:            арх. Г. Савов

арх. П. Узунова