Жилищни сгради

Правец

Къща с. Правец

Главен проектант:            арх. Г. Савов 

8 / 8 / 2019

11 / 08 / 2018

Горна баня

Резиденция 

"Горна баня"

Главен проектант:            арх. Г. Савов 

София

Многофамилна

жилищна сграда

кв. Възраждане

Известен факт е, че читателя обръща внимание на съдържанието, което чете, а не на оформлението му. Свойството на Lorem Ipsum е, че до голяма степен има факта нормално.

18 / 02 / 2017

Главен проектант:             арх. Г. Савов

арх Е. Сотирова

Известен факт е, че читателя обръща внимание на съдържанието, което чете, а не на оформлението му. Свойството на Lorem Ipsum е, че до голяма степен има факта нормално.

София

Многофамилна

жилищна сграда

кв. Драгалевци

11 / 06 / 2019

Главен проектант:          арх. Г. Савов

арх. Р. Вълков, арх. инж. А. Андреев, арх. Б. Найденов, арх. В. Караджова, арх. И. Станев, арх. Н. Тачев, арх. Ю. Тачева, арх. Г. Германова

Известен факт е, че читателя обръща внимание на съдържанието, което чете, а не на оформлението му. Свойството на Lorem Ipsum е, че до голяма степен има факта нормално.

Благоевград

къща "Скребатно"

11 / 08 / 2004

Главен проектант:          арх. Н. Симеонов

Известен факт е, че читателя обръща внимание на съдържанието, което чете, а не на оформлението му. Свойството на Lorem Ipsum е, че до голяма степен има факта нормално.

София

Многофамилна

жилищна сграда

кв. Бъкстон

24 / 04 / 2019

Главен проектант:          арх. Г. Савов

арх. Е Иванов

11 / 06 / 2006

София

Многофамилна

жил. сграда в

кв. Овча купел

Известен факт е, че читателя обръща внимание на съдържанието, което чете, а не на оформлението му. Свойството на Lorem Ipsum е, че до голяма степен има факта нормално.

Главен проектант:                арх. Г. Савов

арх арх арх арх арх арх арх арх арх арх арх арх 

11 / 03 / 2008

София

Многофамилна

жил. сграда в

кв. Люлин

Известен факт е, че читателя обръща внимание на съдържанието, което чете, а не на оформлението му. Свойството на Lorem Ipsum е, че до голяма степен има факта нормално.

Главен проектант:                арх. Д. Дечев

арх арх арх арх арх арх арх арх арх арх арх арх 

11 / 03 / 2008

Варна

Многофамилна

жил. сграда на 

"Варна 1"

Известен факт е, че читателя обръща внимание на съдържанието, което чете, а не на оформлението му. Свойството на Lorem Ipsum е, че до голяма степен има факта нормално.

Главен проектант:                арх. Д. Дечев

арх арх арх арх арх арх арх арх арх арх арх арх 

17 / 05 / 2008

София

Многофамилна

жил. сграда в

кв. Драгалевци

Известен факт е, че читателя обръща внимание на съдържанието, което чете, а не на оформлението му. Свойството на Lorem Ipsum е, че до голяма степен има факта нормално.

Главен проектант:            арх. Д. Дечев

арх арх арх арх арх арх арх арх арх арх арх арх 

Панчарево

жилищен

комплекс

"Кристал Бел"

Известен факт е, че читателя обръща внимание на съдържанието, което чете, а не на оформлението му. Свойството на Lorem Ipsum е, че до голяма степен има факта нормално.

18 / 02 / 2007

Главен проектант:          арх. Н. Симеонов

арх арх арх арх арх арх арх арх арх арх арх арх