top of page

Главен проектант: арх. Г. Савов

София

Завод за възстановяване на синтетични органични полимери "Елин Пелин"

арх. М. Кимрянова, арх. Р. Брадистилова

11 / 06 / 2019

bottom of page