top of page

Главен проектант: арх. Г. Савов

София

Стадион на Народната армия

арх. Е. Иванов, арх. С. Симеонов,

арх. инж. А. Андреев

16 / 07 / 2019

bottom of page