top of page

Hospitality

Sofia

HYATT REGENCY SOFIA

01 / 09 / 2020

Известен факт е, че читателя обръща внимание на съдържанието, което чете, а не на оформлението му. Свойството на Lorem Ipsum е, че до голяма степен има факта нормално.

Lead  architect:      arch. N. Simeonov

arch. D. Detchev

arch. A. Tachev, arch. J. Tacheva, arch. A. Stolinchev, arch. I. Stanev, arch. eng. A. Andreev,

02 / 03 / 2009

Известен факт е, че читателя обръща внимание на съдържанието, което чете, а не на оформлението му. Свойството на Lorem Ipsum е, че до голяма степен има факта нормално.

Sofia

"Les Fleurs"

Lead  architect:      arch. G. Savov