top of page

Public buildings

Plovdiv

Stadium

"Hristo Botev"

6 / 08 / 2014

Известен факт е, че читателя обръща внимание на съдържанието, което чете, а не на оформлението му. Свойството на Lorem Ipsum е, че до голяма степен има факта нормално.

Lead  architect:      arch. G. Savov

arch. E. Sotirova, arch. R. Minchev,

arch. A. Stolinchev, arch. P. Uzunova

Sofia

National Army Stadium

16 / 07 / 2019

Известен факт е, че читателя обръща внимание на съдържанието, което чете, а не на оформлението му. Свойството на Lorem Ipsum е, че до голяма степен има факта нормално.

Lead  architect:      arch. G. Savov

arch. E. Ivanov, arch. S. Simeonov,

arch. eng. A. Andreev